Algemene voorwaarden

Casa TIMS hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in Casa Tims.

1.     Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

  • Accommodatie: Casa TIMS, Partida Canuta Alta 9A in Calpe. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. T. Waterschoot en mevr. H. van de Kruijs, verder te noemen als ‘Eigenaren of “Eigenaar”
  • De eigenaren/eigenaar kan zich laten vervangen door een beheerder
  • Gast/gasten: een persoon/personen die bij de accommodatie verblijft/verblijven en als zodanig is aangemeld
  • Derden: personen die niet als gast geregistreerd zijn
  • Hoofdgast: de persoon die (mede namens andere gasten) bij Casa Tims heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder te zijn dan 18 jaren en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten
  • Beheerder: de persoon die Casa TIMS beheert. Dit kunnen de eigenaren zijn of een persoon die voor hen de accommodatie beheert 
  • Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Casa TIMS

2.     Algemeen

2.1 Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd betreffende het verblijf in de accommodatie

2.2 Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging

2.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.4 Gasten dienen in alle gevallen instructies van de beheerder op te volgen

2.5 De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten

2.6 Gasten dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de accommodatie

2.7 De administratie van de accommodatie is bepalend bij een eventueel meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen

2.8 In de accommodatie zijn kinderen welkom vanaf 12 jaar

2.9 Gasten dienen zich bij aankomst te legitimeren en ze moeten een vaste verblijfplaats hebben

3.     Aankomst en vertrek

3.1 Inchecken kan vanaf 15:00u en uitchecken kan tot uiterlijk 11:00u

3.2 Een late check-out is in overleg mogelijk wanneer de kamer op de dag van vertrek niet gereserveerd is. Hiervoor geldt eventueel een extra toeslag.

3.3 Op de dag van aankomst vindt sleuteloverdracht en incheck plaats. Aan Gasten wordt gevraagd door te geven hoe laat ze ongeveer aankomen zodat Beheerder kan zorgen voor een soepele ontvangst. 

3.4 Als gasten aankomen voor 15:00u is het mogelijk om bagage alvast af te geven.

3.5 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

4.     Tarieven, reservering en betaling

4.1 De tarieven van de kamers staan op www.casatims.com en/of op boekingswebsites waarop de accommodatie vermeld staat. Prijzen zijn inclusief btw, toeristenbelasting, handdoeken, beddengoed, airconditioning, internet, zwembad, tv, water, elektriciteit en eindschoonmaak (bij normaal gebruik -> zie uitzondering bij artikel 7.4)

4.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- of reisverzekering en/of andere kosten. 

4.3 Alle vermeldingen betreffende de tarieven op de website www.casatims.com en/of een platform waarop de accommodatie is aangesloten worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De accommodatie is niet aan kennelijke fouten gebonden.

4.4 Minimaal aantal overnachtingen tijdens hoogseizoen (juni tm september) is 4 nachten en in het laagseizoen (oktober tm mei) minimaal 3 nachten.

4.5 Een reservering wordt bij voorkeur via de boekingsmodule op www.casatims.com gemaakt of via een platform waarop wij zijn aangesloten zoals booking.com. Indien gewenst kunt u ook een reserveringsverzoek indienen per e-mail en/of telefoon. In het geval van een reserveringsaanvraag per e-mail of telefoon is de reservering pas definitief na schriftelijke bevestiging vanuit de accommodatie.

4.6 Voor particulieren vindt betaling van de totale reservering plaats 14 dagen voor aankomst. Bij reserveringen met aankomst binnen 2 weken vindt de betaling meteen plaats. Indien de betaling uitblijft wordt de reservering geannuleerd.

4.7 Het is mogelijk een btw-factuur op te laten maken. Dit verzoek kan per e-mail worden gedaan via info@casatims.es 

5.     Annuleringsvoorwaarden

5.1 Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

·       Bij annulering tot 14 dagen voor aankomst kan de reservering kosteloos worden geannuleerd

·       Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst of niet komen opdagen is 100% verschuldigd van de totale reserveringskosten

6.     Aansprakelijkheid van accommodatie

6.1 De accommodatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten

6.2 Alle risico's met betrekking tot het verblijf in de accommodatie zijn voor rekening van de gasten en de eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel dat voortvloeit uit een verblijf in de accommodatie

7.     Schade en betaling van borg 

7.1 Bij aankomst wordt er 300 euro borg betaald door de Gast per reservering, echter is het bedrag van schade niet beperkt tot dit bedrag. De borg kan contant of per pin betaald worden en wordt bij uitcheck terugbetaald als alles in orde is.

7.2 Schade veroorzaakt door Gast/Gasten aan de accommodatie dient meteen aan de Beheerder gemeld te worden. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Gast onmiddellijk te worden vergoed. Mocht achteraf na het uitchecken en terugbetalen van de borg toch blijken dat er schade is aan roerende of onroerende zaken, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakt reparatie- en/of vervangingskosten

7.3 Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutels van de accommodatie worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de Hoofdgast in rekening gebracht. Per niet geretourneerde sleutel wordt er 25 euro ingehouden van de borg of middels een factuur binnen 14 dagen door Gast te worden voldaan

7.4 Indien de accommodatie intensief schoongemaakt moet worden vanwege niet normaal gebruik van de accommodatie door Gasten, zullen deze extra schoonmaakkosten middels de borg en/of een factuur te voldoen binnen 14 dagen worden doorberekend aan de Hoofdgast

7.5 De borg zal niet in zijn geheel worden terugbetaald als Gasten zich niet houden aan de volgende punten:
- Afval – Verwijder alle afval/rommel uit de accommodatie en deponeer dit in de afvalcontainers aan de straat
- Koelkast – Lege koelkast en vriezer
- Keuken - Afwas van alle keuken items en teruggezet op de oorspronkelijke plaats

8.     Huishoudelijk reglement

8.1 Roken is uitsluitend toegestaan op het terras en sigarettenpeuken mogen alleen worden uitgemaakt in de daarvoor bestemde asbakken. Brandgevaar is voor risico van de Gasten.

8.2 Derden zijn niet welkom in de accommodaties en/of de gezamenlijke ruimtes bij de accommodatie.

8.3 Huisdieren zijn niet toegestaan.

8.4 Het gebruik van het zwembad is tussen 22:00u en 08:00u niet toegestaan

8.5 Tussen 22:00u en 09:00u wordt Gasten verzocht geen lawaai te maken of luide muziek te luisteren om daarmee andere Gasten en de buren niet tot last te zijn.

8.6 Bij oneigenlijk gebruik van blusmiddelen wordt een bedrag van minimaal 300 euro in rekening gebracht

8.7 Het is niet toegestaan om met meer dan 2 personen in een van de studio's te verblijven of met meer dan 4 personen in het appartement.

8.8 De aanwezige BBQ kan op aanvraag worden gebruikt

8.9 De accommodatie dient ten alle tijde netjes gehouden te worden

8.10 Het branden van kaarsen in de accommodatie is niet toegestaan

8.11 Parkeren kan gratis in de straat. Er is plek voor één voertuig op de oprit direct voor de accommodatie. Parkeren mag uitsluitend zonder doorgang te blokkeren. 

9.     Overmacht

9.1 In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de accommodatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: ziekte of overlijden van de Eigenaren, schade aan de accommodatie wegens storm, brand of anderszins waardoor een normaal gebruik van de accommodatie (tijdelijk) niet mogelijk is, extreme weersomstandigheden, storingen in het stroomcircuit, maatregelen van overheidswege of onaangekondigde verkoop. 

9.2 Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding zal de eigenaar zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal de reeds gedane betaling geheel of gedeeltelijk worden teruggeboekt, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

10.  Privacy

8.1 De accommodatie zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen. Nadere uitleg is terug te vinden in het privacystatement op onze website www.casatims.com 

11.  Klachten

9.1 Casa TIMS probeert uw verblijft zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht ontstaan dan kunnen Gasten deze rechtstreeks melden bij de Beheerder of via telefoon en/of e-mail info@casatims.es Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk een oplossing te bieden.

 

Laat je inspireren door Calpe, Spanje

Bekijk en lees hieronder meer over omgeving Calpe
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het